Co mają ze sobą wspólnego: kolumna Św. Trójcy w czeskim Ołomuńcu z kolumną Trójcy Przenajświętszej w Bystrzycy Kłodzkiej?

Kolumny morowe zostały rozpowszechnione w Monarchii Habsburskiej

Stawiane były przez katolików min. jako wotum dziękczynne za ocalenie od pomorów wywołanych na skutek epidemii w XVII i XVIII wieku. Oprócz tego, że były manifestacją wiary, pełniły także funkcję „talizmanów” chroniących przed kataklizmami czy zarazami. Zasadniczo podzielić je można na dwa rodzaje: kolumny maryjne i kolumny trójcy świętej.

Miasto Ołomuniec położone jest na Morawach

Szczyci się wzniesioną w latach 1716-1754, wysoką na 35 m, kolumną morową Trójcy Świętej. Bogactwo ozdób i religijne posągi dłuta wielkiego artysty orawskiego Ondrieja Zahnera sprawiają, iż zabytek ten reprezentuje charakterystyczny, regionalny styl zwany „barokiem ołomunieckim”.
W 2000 roku ołomuniecka kolumna Trójcy Przenajświętszej została wpisana na listę UNESCO jako najwybitniejszy przykład tego typu zabytku dla regionu Europy Środkowej.

Ołomuniec, kolumna Trójcy Przenajświętszej w zabudowie centrum miasta

Jest piękna, ale jak wypadają przy niej nasze, dolnośląskie kolumny morowe Trójcy Świętej? Jako versus wybrałem kolumnę położoną w bliskiej mi Kotlinie Kłodzkiej.


Kolumna Trójcy Świętej w Bystrzycy Kłodzkiej

Styl architektoniczny kolumny: barok.
Data powstania: 1736 rok.
Autor: Anton Jörg.
Położenie: Dolny Śląsk, Kotlina Kłodzka.
Wysokość kolumny: 10 metrów.
Postaci: Bóg Ojciec, Chrystus, Duch Święty, Maria Niepokalana, św. Anna i św. Joachim, św. Józef, Archanioł Gabriel, Szatan, św. Florian, św. Nepomucen, św. Franciszek Ksawery.
Idea powstania: zwycięstwo nad reformacją, ochrona przed pożarami i zarazą.

Polska, Bystrzyca Kłodzka. Kolumna Trójcy Przenajświętszej (1736 r.)
Kolumna morowa w Bystrzycy Kłodzkiej to największa tego typu kolumna w Polsce.


Kolumna Trójcy Świętej w Ołomuńcu

Styl architektoniczny kolumny: barok
Data powstania: 1716-1754 rok.
Autorzy: Wacław Render, Franciszek Thoneck, Jan Wacław Rokicki, August Scholtz, Filip Sattler, Andrzej Zahner, Szymon Forstner.
Położenie: Morawy, region etnograficzny Hana.
Wysokość kolumny: 35 metrów.
Postaci: Bóg Ojciec, Chrystus, Duch Święty, Archanioł Gabriel, Maria Wniebowzięta, św. Anna i św. Joachim, św. Józef, św. Jan Chrzciciel, św. Wawrzyniec, św. Hieronim, św. Cyryl, św. Metody, św. Błażej, św. Wojciech, św. Nepomucen, św. Sarkander, św. Maurycy, św. Maurycego, św. Wacław, św. Florian, św. Kapistrana, św. Antoni, św. Gonzagi, dwunastu apostołów, dwunastu Lucyferów. Kolumna posiada kaplicę z płaskorzeźbami przedstawiającymi ofiarę Kaina, ofiarę Abla z pierworodnych jagniąt, pierwszą ofiarę całopalną Noego po potopie, ofiarę Abrahama i ukrzyżowanie Chrystusa. W tle tej płaskorzeźby można dojrzeć panoramę Jerozolimy i Ołomuńca.(źródło: tutaj)
Idea powstania: manifestacja wiary katolickiej, wdzięczność za przetrwanie zarazy z lat 1714 – 1716.

Czechy, Ołomuniec. Kolumna Trójcy Przenajświętszej (1716 – 1754).
Ołomuniecka kolumna morowa w zabudowie miejskiej


Podsumowanie

Ołomuniecka kolumna jest ponad trzy razy wyższa od bystrzyckiej. Pewnie dlatego znalazło się na niej więcej postaci i więcej artystów pracowało przy tym arcydziele. Pewnie także dlatego ukończono ją prawie trzydzieści lat później niż kolumnę bystrzycką. Oczywiście Bystrzyca Kłodzka była w owym czasie miastem innej rangi niż Ołomuniec co rzutowało także na wielkość przedsięwzięcia. Obie kolumny podtrzymują ówczesne trendy uwieczniające święte postaci. Tylko jednej z nich, św. Franciszka Ksawerego nie ma na kolumnie ołomunieckiej. Ołomuniecka kolumna jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kolumna bystrzycka jak i sama Bystrzyca Kłodzka wciąż czeka na odkrycie. Jak zwykle polecam!


Inne kolumny Trójcy Świętej

Wiedeń, Sopron, Pecz, Lądek Zdrój, Bańska Szczawnica, Trenczyn.

Kolumna morowa Trójcy Świętej Lądek Zdrój, Polska.

Inne podobne artykuły porównujące wybrane miejsce z listy UNESCO z miejscem na Dolnym Śląsku:

1. Kopalnia Zollverein, Essen, Zagłębia Ruhry (Niemcy) – Stara Kopalnia w Wałbrzychu;
2. Jaskinie Słowackiego Krasu i Jaskinie Krasu Aggtelek (Słowacja, Węgry) – Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie;
3. Benedyktyńskie opactwo i bazylika w Sankt Gallen (Szwajcaria) – Opactwo i bazylika w Krzeszowie;
4. Twierdza Luksemburg (Luksemburg) – Twierdza Kłodzko;
5. Grobla Olbrzymów (Irlandia Północna) – Małe Organy Myśliborskie;

2 KOMENTARZE

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.