Najbardziej włoskie z polskich miast zostało założone w XVI wieku przez hetmana i kanclerza Jana Zamoyskiego, na szlaku handlowym łączącym Europę Zachodnią i Północną z Morzem Czarnym.

Zamość, wzorowany na włoskim modelu miasta idealnego został zaprojektowany przez pochodzącego z Padwy architekta Bernardo Morandiego. Zabudowa grodu miała nawiązywać do sylwetki człowieka: gdzie pałac Zamoyskich stanowiłby głowę, kręgosłupem byłaby ul. Grodzka przecinająca rynek, a ramiona stanowiłyby przecznice – ul. Solna i ul. Moranda. Tak stworzony układ stanowi dziś doskonały przykład miasta renesansowego z końca XVI w., które zachowało pierwotny plan, fortyfikacje oraz liczne budowle, łączące włoskie i środkowoeuropejskie tradycje architektoniczne.

Wpis: Stare Miasto w Zamościu. Kryteria obiektu: K IV. Na liście UNESCO od 1992 r. Wizyta: czerwiec 2013. Numer na liście UNESCO: 564