Park krajobrazowy o powierzchni 559,90 hektarów, rozciągający się po obu stronach Nysy Łużyckiej, wzdłuż której przebiega granica polsko-niemiecka, został stworzony przez księcia Hermana von Puckler-Muskaua w latach 1815-1844. Park, harmonijnie wpisany w wiejski krajobraz, zapoczątkował nowe podejście w projektowaniu przestrzeni i wpłynął na rozwój architektury w tej dziedzinie, zarówno w Europie i Ameryce. Zaprojektowany jako “obraz malowany za pomocą roślin” nie miał nawiązywać do klasycystycznego krajobrazu, wyobrażenia Edenu, utraconej doskonałości, ale wykorzystywał miejscową roślinność do podkreślenia walorów istniejącego otoczenia. Ten “zintegrowany krajobraz” rozciąga się aż do miasta Muskau, poprzez pasy zieleni tworzące parki miejskie otaczające obszary zabudowane. Miasto stało się w ten sposób jednym z elementów utopijnego krajobrazu. W skład obiektu wchodzi również odbudowany zamek, mosty i arboretum.

Niemcy/Polska. Park Mużakowski.
Niemcy, Bad Muskau. Park Mużakowski.
Niemcy, Bad Muskau. Nowy Zamek.
Polska. Park Mużakowski.

Niemcy, Bad Muskau. Nowy Zamek.

Wpis: Park Mużakowski / Muskauer Park (obiekt transgraniczny wspólnie z Niemcami). Kryteria obiektu: K I, IV. Na liście UNESCO od 2004 r. Wizyta: maj 2011. Numer na liście UNESCO: 1127

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here