Irlandia

Najpopularniejsze

Drewniane cerkwie regionu Karpat

Cerkwie są budowlami o konstrukcji zrębowej. Zostały wzniesione w okresie od XVI do XIX wieku jako świątynie społeczności wyznania prawosławnego i greckokatolickiego. Według typów...

Zachodnia Kreta