Najpopularniejsze

Dobra Stolicy Apostolskiej

Dobra Stolicy Apostolskiej znajdujące się poza Watykanem, korzystające z prawa eksterytorialności na mocy Traktatów Laterańskich. Są to m.in.: Bazylika św. Jana na Lateranie (Arcibasilica...