Puszcza Białowieska -ostatnie zachowane na niżu europejskim fragmenty lasów pierwotnych. Ostoja żubra. W 1992 roku wpis rozszerzono o białoruską część puszczy

Ta rozległa połać lasu naturalnego o charakterze pierwotnym położona jest na linii działu wodnego Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Dominują tu drzewostany liściaste i mieszane, ale spotkać można tu także drzewostany iglaste. Obszar puszczy zamieszkany jest przez rzadkie gatunki ssaków: wilki, rysie, wydry oraz przez ponad 600 żubrów. Te ostatnie udało się uratować od zagłady i ponownie wprowadzić na tereny Parku Narodowego.

Królowa Polskich Lasów, drzewa nie są podcinane jak w lasach gospodarczych, Puszcza Białowieska, Polska, Białoruś

We współczesnych czasach coraz trudniej dotrzeć do terenów, które nietknięte są przez ludzką rękę. Są to miejsca wyjątkowe i niewątpliwie należą do dóbr luksusowych naszej planety. Takim obszarem, gdzie można zobaczyć potęgę pierwotnej natury, bez wątpienia jest Puszcza Białowieska. Jest to ostania europejska nienaruszona ostoja naturalnego lasu.

Pierwotny głos Matki Natury, przewrócone drzewa nie są usuwane, Puszcza Białowieska, Polska, Białoruś

Puszcza Białowieska — charakterystyka. Warto podkreślić, że jest to ostatni pierwotny las w Europie. Znaleźć tam można fragmenty przyrody nieuszkodzone przez człowieka. Jest to wspaniałe środowisko rozwoju różnych organizmów. Drzewa, które upadną, gniją, zaczynają porastać mchem, a także grzybami. Pojawiają się także larwy. Na powalonym darze natury byt rozpoczynają nowe rośliny.

Miejsce pełne tajemnic i pierwotnego uroku, Puszcza Białowieska, Polska, Białoruś

W lesie tym rządzi przyroda, a nie istota ludzka. Dlatego Puszcza Białowieska zyskuje wartość pod względem zachowania różnorodności biologicznej. Cechą charakterystyczną jest obecność niespotykanego nigdzie bogactwa fauny i flory. Można tam zobaczyć naprawdę rzadkie okazy ptaków i roślinności. Przykładem jest dzięcioł trójpalczasty, czy też muchówka białoszyja. Co więcej, w tym lesie żyje doskonale znany największy ssak żyjący w Europie – żubr.

Żubr – król Puszczy Białowieskiej, oficjalnie chroniony od czasów Zygmunta I, Puszcza Białowieska, Polska, Białoruś
Największe europejskie ssaki w naturalnym środowisku, tutaj jest połowa polskiej populacji, Puszcza Białowieska, Polska, Białoruś

Każdy, kto wejdzie do rezerwatu, może poczuć się tak, jakby cofnął się w czasie. Zwiedzanie tego miejsca to niesamowite doświadczenie, o którym na pewno się nie zapomni. Przemierzając kolejne ścieżki, można dostrzec młode siewki nieopodal spróchniałych drzew, wywrotów, czy też złomów. Wszystkie te niesamowite dary Matki Natury otula mech, a także charakterystyczny zapach Puszczy Białowieskiej.

Festiwal Tydzień z Puszczą Białowieską organizowany do 2019 roku pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO, część artystyczna, Puszcza Białowieska, Polska, Białoruś

Trzon Puszczy Białowieskiej wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1979 roku. Wówczas umieszczono trochę ponad 5 tysięcy hektarów obszaru rezerwatu. Natomiast w 1992 roku rozszerzono o białoruską część lasu. W ten sposób stworzono obiekt o charakterze transgranicznym. W 2014 roku uwzględniono także całą polską część Puszczy Białowieskiej. Obecnie obszar obejmuje powierzchnie 141 885 hektarów.
Doceniono przede wszystkim wyjątkową, a także uniwersalną ze względu na naukę, ochronę, a także piękno natury i wartość naturalnego lasu. Warto podkreślić, że Puszcza Białowieska to unikalne miejsce na mapie światowej z punktu wiedzenia utrzymania różnorodności biologicznej.


Wpis: Puszcza Białowieska / Białowieżskaja Puszcza (obiekt transgraniczny wspólnie z Białorusią). Kryteria obiektu: N IX, X. Na liście UNESCO od 1979, rozszerzenie w 1992 r. Wizyta: lipiec 2013. Numer na liście UNESCO: 33


Zobacz także:

Szybki wypad na Białoruś czyli rowerem przez puszczę.

Krótkie spotkanie z Podlasiem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here