Znajdująca się na terenie Tarnowskich Gór kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku to zbiór zabytków górniczych będący świadectwem ludzkiej kreatywności technicznej

Położony niemal w całości pod ziemią kompleks wraz z systemem gospodarowania wodami to żywa reprezentacja 300 lat rozwoju hydraulicznej inżynierii. Kopalnię, będącą jednym z głównych terenów górniczych w Europie, wpisano w 2017 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Kopalnia w Tarnowskich Górach znacząco przysłużyła się globalnemu wydobyciu ołowiu i cynku. Zachowane na jej terenie podziemne wyrobiska, chodniki i szyby to świadectwo ciężkiej pracy górników.

Kopalnia w tarnowskich Górach,
Kopalnia w tarnowskich Górach, szyb główny

Grunty odwadniano dzięki znajdującej się na terenie kompleksu Sztolni Czarnego Pstrąga. Jest ona 600-metrowym odcinkiem Głębokiej Sztolni „Fryderyk” powstałej w XIX wieku. Wydobywaną wodę przekazywano okolicznym miastom i zakładom przemysłowym. Jest ona również pozyskiwana z kopalni po dziś dzień, dając wodę mieszkającym w pobliżu ludziom. System gospodarowania wodami jest bez wątpienia arcydziełem hydrauliki w okresie od XVI do XIX wieku. Stanowi także świadectwo wymiany technologii i doświadczenia inżynieryjnego między Polską a głównymi centrami górnictwa Saksonii czy Węgier.

Praca w kopalni srebra. Tarnowskie Góry
Praca w kopalni srebra. Tarnowskie Góry

Na terenie kopalni w Tarnowskich Górach znajduje się wiele różnych zabytków górniczych otwartych do zwiedzania. Sztolnię Czarnego Pstrąga można obejrzeć podczas wycieczki łodziami z przewodnikiem, który opowiada o historii okolicznego górnictwa. Trasa podróży przebiega pomiędzy szybami „Ewa” i „Sylwester”. Do innych miejsc, które warto odwiedzić, należy bez wątpienia Zabytkowa Kopalnia Srebra.

 Kopalnia srebra Tarnowskie Góry. Sztolnia Czarnego Pstrąga.
Sztolnia Czarnego Pstrąga. Kopalnia srebra Tarnowskie Góry

Miejsce jest jedną z czterech Gwiazd Szlaku Zabytków Techniki. Podczas zwiedzania szybów kopalni turyści mogą podziwiać dawne stanowiska pracy i używane niegdyś narzędzia górnicze. Od 2012 roku w budynku nadszybia można także zobaczyć multimedialną wystawę na temat technik odwadniania i wydobycia złóż. Warto także obejrzeć Skansen Maszyn Parowych, gdzie znajdują się stosowane dawniej przy pracy dźwigi kolejowe, parowozy, maszyny wyciągowe czy lokomobile.

Tarnowskie Góry. Wejście do Sztolni Czarnego Pstrąga.
Wejście do Sztolni Czarnego Pstrąga. Tarnowskie Góry
Górnicza lampa karbidowa w kopalni srebra. Tarnowskie Góry
Górnicza lampa karbidowa jako źródło światła. Kopalnia w Tarnowskich Górach

Sztolnia Czarnego Pstrąga znajduje się 30 metrów pod ziemią. Temperatura wody wynosi plus 4 st.C, a powietrza 10 st.C. Trasę około 600 m pokonuje się łodzią napędzaną… siłą mięśni przewodnika. Na powierzchni można zarzucić szkloka i zagryźć oblatem, a w mieście spokojnie wciągnąć gumiklyjzy z kapustom… som takie piykne miejsca! Knipsowanie (fotoraport) z Tarnowskich Gór był jednocześnie moim 183 obiektem z listy UNESCO.


Wpis: Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi. Kryteria obiektu: K I, II, IV. Wpis na listę UNESCO: 2017 r. Wizyta: listopad 2017 r. Numer na liście UNESCO: 1539, mój 183.

 

2 KOMENTARZE

  1. Dla takich wrażeń warto żyć, coś pięknego zwiedzać takie miejsca. Ja lubię oglądać kopalnie a w zasadzie urobek jaki można znaleźć czasami w hałdach jakie pozostawiły dawne odkrywki kopalniane. Znalazłem tak wiele pirytów, agatów, oliwinów i innych minerałów.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.