Zamieszkane od okresu neolitu Pafos było także centrum kultu bogini Afrodyty i bóstw płodności sprzed okresu hellenistycznego

Legendarne miejsce narodzin Afrodyty znajdowało się na wyspie, gdzie jej świątynię wznieśli Mykeńczycy w XII wieku p.n.e. Pozostałości willi, pałaców, teatrów, fortec i grobowców oznaczają, że miejsce to ma wyjątkową wartość architektoniczną i historyczną. Znajdujące się, na terenie parku archeologicznego, mozaiki rzymskie w Domu Tezeusza i Domu Ajona należą do najpiękniejszych na świecie.

Dom Tezeusza
Mozaika w Domu Tezeusza
Mozaiki z Domu Dionizosa
Strefa archeologiczna w Pafos przylega bezpośrednio do morza
Mozaiki. To niezwykle charakterystyczne cechy tego miejsca.
Pafos. Niezwykłe miejsce na Cyprze


Wpis: Zespół archeologiczny w regionie Pafos. Wpis na listę UNESCO: 1980 r. Wizyta: grudzień 2019 r. Numer na liście UNESCO: 79