Wioski Transylwanii i ich obronne kościoły wiernie odtwarzają krajobraz kulturowy południowego Siedmiogrodu. Siedem wpisanych wiosek (Biertan, Câlnic, Dârjiu, Prejmer, Saschiz, Valea Viilor, Viscri ) zostało założonych przez Sasów Siedmiogrodzkich. Wyróżniają się specyficznym systemem zagospodarowania terenu, modelem osadniczym oraz organizacją rodzinnych gospodarstw rolnych, które pozostały niezmienne od późnego średniowiecza. Nad wioskami górują kościoły obronne, odzwierciedlające style architektoniczne okresu pomiędzy XIII i XVI w.

Kościół warowny w Biertan

Fragment zabudowy wiejskiej

Wpis: Wioski z kościołami obronnymi w Transylwanii. Kryteria obiektu: K IV. Wpis na listę UNESCO: 1993-1999 r. Wizyta: maj 2013 r. Numer na liście UNESCO: 596.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here