Wioski Transylwanii i ich obronne kościoły wiernie odtwarzają krajobraz kulturowy południowego Siedmiogrodu

Siedem wpisanych wiosek (Biertan, Câlnic, Dârjiu, Prejmer, Saschiz, Valea Viilor, Viscri) zostało założonych przez Sasów Siedmiogrodzkich. Wioski wyróżniają się specyficznym systemem zagospodarowania terenu, modelem osadniczym oraz organizacją rodzinnych gospodarstw rolnych, które pozostały niezmienne od późnego średniowiecza. Nad wioskami górują kościoły obronne, odzwierciedlające style architektoniczne okresu pomiędzy XIII i XVI w.

Valea Viilor
Prejmer
Calnic
Bunesti

 

Kościół warowny w Biertan
Fragment zabudowy wiejskiej. Biertan


Wpis: Wioski z kościołami obronnymi w Transylwanii. Kryteria obiektu: K IV. Wpis na listę UNESCO: 1993-1999 r. Wizyta: maj 2013 r. Numer na liście UNESCO: 596.