Pogranicze Górnej Austrii, Styrii i Salzburga

Obecność ludzka w niezwykle malowniczym krajobrazie naturalnym poprzecinanym  jeziorami i górami związana jest z eksploatacją złóż solnych, która rozpoczęła się w czasach prehistorycznych, począwszy od II tysiąclecia p.n.e. Złoża te stały się podstawą świetności regionu aż do połowy XX w., co odzwierciedla m.in. piękna architektura miasta Hallstatt. 

Wpis: Krajobraz kulturalny Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut. Kryteria obiektu: K III, IV. Wpis na listę UNESCO: 1997 r. Wizyta: marzec 2005 r., grudzień 2006 r. Numer na liście UNESCO: 806