W miejscowości Madara, na stumetrowej skale, na wysokości 23 metrów nad ziemią znajduje się relief przedstawiający jeźdźca na koniu i podążającego za nim psa. Jeździec przeszywa włócznią lwa, który leży pod przednimi kopytami konia. To scena triumfu, jedyny tego typu zabytek w Europie. Obok wykutej w skale rzeźby znajdują się inskrypcje opisujące wydarzenia z lat 705-831 za panowania władców bułgarskich: Terwela, Kormisosza i Omurtaga. Madara była pierwszym świętym miejscem, pierwszego państwa bułgarskiego przed jego chrystianizacją w IX w. i jest przykładem bułgarskiej sztuki średniowiecznej o wyjątkowym znaczeniu historycznym.

Wpis: Jeździec z Madary. Kryteria obiektu: K II, III. Data wpisania: 1979 r. Wizyta: maj 2018 r. Numer na liście UNESCO: 43, mój 190