W 1640 r. król szwedzki Gustaw I Waza założył nad Zatoka Fińską Helsinki, które na przestrzeni XVII i XVIII w. były kilkakrotnie niszczone przez najazdy rosyjskie. Twierdza Suomenlinna (Sveaborg, Viapori) powstała w latach 1748-1772 i została wzniesiona na siedmiu wyspach tuż przed wejściem do portu w Helsinkach. Jej zadaniem była obrona miasta przed Rosjanami. W swej historii twierdza obronna Suomenlinna była szwedzka, rosyjska, fińska. Stanowi szczególnie interesujący przykład ówczesnej architektury wojskowej dla tej części Europy.

Wpis: Twierdza Suomenlinna. Kryteria obiektu: K IV Wpis na listę UNESCO: 1991 r. Wizyta: lipiec 2013 r. Numer na liście UNESCO: 583.