Na niewielkim, skalistym półwyspie Morza Czarnego leży liczące przeszło 3 tysiące lat miasto Nesebyr. Zostało założone ok 1000 r. p.n.e. jako osada tracka Mesembria, by na początku IV w. p.n.e. stać się grecką kolonią handlową. Ruiny miasta pochodzą głównie z okresu hellenistycznego i obejmują akropol, świątynię Apollina, agorę i tracki system murów obronnych. Pośród zabytków znajdują się także stare, średniowieczne, bogato dekorowane cerkwie z okresu kiedy miasto było jednym z najważniejszych ośrodków Bizancjum. Wśród nich wyróżnia się cerkiew Stara Metropolia, cerkiew Jana Chrzciciela czy Pantokratora. Drewniane domy pochodzące z XIX wieku są typowymi dla architektury tamtych czasów.

Wpis: Zabytkowe miasto Nesebyr. Kryteria obiektu: K III, IV. Data wpisu na listę UNESCO: 1983 r. Wizyta: maj 2018 r. Numer na liście UNESCO: 217, mój 191