Zabytkowe centrum miasta Czeski Krumlov leży nad brzegami Wełtawy. Powstało wokół XIII-wiecznego zamku, z elementami gotyckimi, renesansowymi i barokowymi

Český Krumlov stanowi przykład małego, średniowiecznego miasteczka Europy Środkowej, które rozwijało się bez zakłóceń przez pięć wieków zachowując w ten sposób nienaruszone dziedzictwo architektoniczne.  Zabytkowe centrum miasta leży u podnóża XIII wiecznego zamku. Pokaźny zamek wznosi się nad meandrująca Wełtawą  i zachwyca swym urokiem. Nasz numer dwa (po Pradze) – na liście czeskich miejsc z listy UNESCO koniecznych do zobaczenia.

Czechy, Czeski Krumlov.


Wpis: Zabytkowe centrum miasta Czeski Krumlov. Kryteria obiektu: K IV. Wpis na listę UNESCO: 1992 r. Wizyta: lipiec 2011 r. Numer na liście UNESCO: 617