Wybudowana w 1930 r. willa Tugendhatów w Brnie została  zaprojektowana przez architekta Miesa van der Rohe

Stanowi kluczowy przykład stylu międzynarodowego w modernizmie architektonicznym, który rozwinął się w Europie w latach 20. XX w. Jej szczególna wartość wiąże się z zastosowaniem nowatorskich koncepcji przestrzennych i estetycznych, mających na celu uwzględnienie potrzeb wynikających z nowego stylu życia, wykorzystując jednocześnie środki, które daje nowoczesna produkcja przemysłowa.

Widok na willę od frontu
Elewacja boczna willi
Fragment elewacji ogrodowej wraz z elementami małej architektury
Imponujący widok z okna na miasto Brno
Fragment salonu ze stylowymi meblami
Wyposażenie willi zgodnie z obowiązującym stylem
Widok na willę od ogrodu


Wpis: Willa Tugendhatów w Brnie. Kryteria obiektu: K II, IV. Wpis na listę UNESCO: 2001. Wizyta: czerwiec 2012. Numer na liście UNESCO: 1052.