Stare miasto, do którego można dostać się jedną z siedmiu bram, otoczone jest murami o długości 4,5 km. Jako święte miasto trzech religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu Jerozolima zawsze miała wielkie znaczenie symboliczne

Wśród 220 zabytków wyróżnia się Kopuła na Skale: zbudowana w VII wieku, ozdobiona pięknymi motywami geometrycznymi i kwiatowymi. Jest rozpoznawany przez wszystkie trzy religie jako miejsce ofiary Abrahama. Ściana Płaczu wytycza dzielnice różnych wspólnot religijnych, a rotunda Zmartwychwstania w kościele Grobu Świętego mieści grobowiec Chrystusa. Meczet Al Aksa jest trzecią, najważniejszą dla muzułmanów świątynią po Mekce i Medynia. Wyznawcy społeczności religijnych żyją obok siebie w rożnych dzielnicach: chrześcijańskiej, muzułmańskiej, żydowskiej i ormiańskiej.

Wschodnie mury, w głębi Maczet Al-Aksa, największa świątynia w Palestynie
Ściana Płaczu, Kopuła na Skale,
Żydzi modlący się pod Ścianą Płaczu
We wnętrzu Bazyliki Grobu Świętego
Panorama Jerozolimy z Tayelet Haas Promenade
We wnętrzach Bazyliki Grobu Świętego
W Bazylice Grobu Pańskiego
Pod murami starej Jerozolimy


Wpis: Stare Miasto w Jerozolimie i jego mury. Wpis na listę UNESCO został zaproponowany przez Jordanię w 1981 r. Wizyta: grudzień 2019 r. Numer na liście UNESCO: 148.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.