Jordania

W Jordanii znajdują się cztery obiekty z listy światowego dziedzictwa

Najpopularniejsze

Krajobraz kulturowy Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut

Pogranicze Górnej Austrii, Styrii i Salzburga Obecność ludzka w niezwykle malowniczym krajobrazie naturalnym poprzecinanym  jeziorami i górami związana jest z eksploatacją złóż solnych, która rozpoczęła...