Gwatemala

Ameryka Środkowa. W czasach prekolumbijskich teren dzisiejszej Gwatemali zamieszkiwany był przez Indian kultury Majów.

Najpopularniejsze

80 lat temu słońce wstawało wcześniej

Gdzieś tak w okolicach 2013 roku na ekrany kin wszedł film p.t."Tajemnice Westerplatte". Jest tam taka scena: pierwszy września 1939 r. major Sucharski spogląda...

Drezdeńska Dolina Łaby