Świat

Na świecie jest 1154 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Znajdują się one w 167 krajach na 6-ciu kontynentach, w tym:

– 897 obiekty-wpisy dziedzictwa kulturowego (m.in. wybitne dzieła architektury, rzeźby czy malarstwa, zespoły budowli, stanowiska archeologiczne, zabytkowe miejsca oraz obszary o wyjątkowej tradycji kulturowej, wspólne dzieła natury i człowieka, ogrody, parki),

– 218 obiektów-wpisów dziedzictwa naturalnego (m.in. pomniki przyrody, formacje geologiczne, siedliska zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, unikatowe obszary stworzone przez naturę),

– 39 miejsc o charakterze mieszanym czyli kulturowo-przyrodniczym.

Najpopularniejsze

Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni

Pokłady soli kamiennej w Wieliczce eksploatowane są od XIII w. Sól wydobywano z głębokości od 64 metrów do 327 metrów. Kopalnia rozciąga się na...

Grande Ile w Strasburgu

Miasto Werona