Świat

Na świecie jest 1154 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Znajdują się one w 167 krajach na 6-ciu kontynentach, w tym:

– 897 obiekty-wpisy dziedzictwa kulturowego (m.in. wybitne dzieła architektury, rzeźby czy malarstwa, zespoły budowli, stanowiska archeologiczne, zabytkowe miejsca oraz obszary o wyjątkowej tradycji kulturowej, wspólne dzieła natury i człowieka, ogrody, parki),

– 218 obiektów-wpisów dziedzictwa naturalnego (m.in. pomniki przyrody, formacje geologiczne, siedliska zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, unikatowe obszary stworzone przez naturę),

– 39 miejsc o charakterze mieszanym czyli kulturowo-przyrodniczym.

Najpopularniejsze

Żelazny Szlak Rowerowy

Rowerem na Zaolzie czyli Żelazny Szlak Rowerowy Dwa kilometry przed mostem granicznym na Olzie i końcem autostrady zwanej Bursztynową, na węźle Górzyce zjeżdżamy w kierunku...

Czechy jakich nie znałem