Węgry

Na Węgrzech znajduje się 8 obiektów z listy UNESCO. To: Krajobraz Kulturowy Tokaju, Wieś Holloko, Jaskinie Krasowe Aggtelek, Cmentarz Wczesnochrześcijański w Peczu, Park Narodowy Hortobagy, Budapeszt, Jezioro Nezyderskie oraz Opactwo Pannonhalma.

Najpopularniejsze

Austriackie obiekty z listy UNESCO

Pozornie niewielka Austria to dziesięć obiektów znajdujących się na materialnej liście UNESCO. Są one dość przystępnie zlokalizowane. Ich poznanie nie powinno nastręczyć większych trudności....

Grande Ile w Strasburgu