Szwecja

Spośród piętnastu szwedzkich obiektów będących na liście UNESCO odwiedziłem trzy: wyspę Olandię, miasto portowe Karlskrona oraz rezydencję królewską w Drottningholm.

Najpopularniejsze

Drewniane cerkwie regionu Karpat

Cerkwie są budowlami o konstrukcji zrębowej. Zostały wzniesione w okresie od XVI do XIX wieku jako świątynie społeczności wyznania prawosławnego i greckokatolickiego. Według typów...

Piazza del Duomo w Pizie