Najpopularniejsze

Poranek na Bagnach Przemkowskich

Bagna Przemkowskie znajdują się na Dolnym Śląsku. Zajmują teren w zlewni rzeki Szprotawy. Historycznie swój początek biorą jako XIX wieczne poldery. Ich fragmenty znajduje...