Europa

W Europie znajdują się 498 obiekty, wpisy z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Są one położone w 42 państwach. Najwięcej, bo aż 58 znajduje się we Włoszech, a następnie w Niemczech (51), Hiszpanii (50), i Francji (48). Na ogólną liczbę 483 składają się także np. obiekty w Rosji (jej część europejska to 19 obiektów), holenderskie Curacao (1), duńska Grenlandia (1) czy hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie (4).

Jak widać zatem geograficzne podziały są bardzo elastyczne i bardzo trudno przyjąć jednoznaczne kryteria składające się na ogólną liczbę. Zatem dla celów statystycznych przyjmuję podział zaproponowany przez wikipedię (tutaj)

Najpopularniejsze

2020. Rok z życia fotografa

Fotograficzne podsumowanie mijającego roku. Taki był... Styczeń. Rok 2020 rozpoczął się fantastycznie. Pierwszego stycznia fotografowałem Wyspy Eolskie, drugiego Etnę, a trzeciego - małą, spokojną o...