Holaszowice stanowią pełny i dobrze zachowany przykład tradycyjnej wioski Europy Środkowej

Wieś składa się z licznych, typowych dla regionu, wyjątkowej klasy budynków pochodzących z XVIII i XIX w., zbudowanych w stylu zwanym „barokiem ludowym” południowych Czech i rozmieszczonych na planie wywodzącym się ze średniowiecza.

Czechy, Wieś Holašovice.

Czechy, Wieś Holašovice.
Czechy, Wieś Holašovice. Kaplica św Jana Nepomucena

Wpis: Holaszowice – wiejski zespół zabytkowy. Kryteria obiektu: K II, IV. Wpis na listę UNESCO 1998 r. Wizyta: lipiec 2011 r. Numer na liście UNESCO: 861.


Notatka z podróży:
Holašovice – pierwsze wzmianki pisemne o wsi pochodzą z połowy XIII wieku, z okresu kolonizacji południowo-czeskiego pogranicza. Wieś dotknęły dwa wielkie nieszczęścia. Pierwsze miało miejsce w XVI wieku, kiedy to prawie wszyscy starzy mieszkańcy wsi pochodzenia czeskiego zginęli w wyniku zarazy. W krótkim czasie wieś została zasiedlona nowymi niemieckimi kolonizatorami. Drugie nieszczęście wydarzyło się na początku II wojny światowej, kiedy to ziściły się marzenia miejscowych niemieckich mieszkańców o przyłączeniu wsi do terenów Rzeszy. Z kolei w 1946 roku rozpoczęto akcję przymusowego wypędzania, które objęło większą część mieszkańców narodowości niemieckiej. Opustoszale budynki zostały zajęte przez nowych czeskich lokatorów pochodzących z głębi kraju. Zamiast budować nowe obiekty we wsi bardziej utrzymywali oni istniejący stan budynków. Dlatego w 1998 roku na listę UNESCO wpisano prawie cały zachowany średniowieczny system domów mieszkalnych i magazynów.