Stolica Czech, nad rzeką Wełtawą, ok. 270 km od Wrocławia

Powstałe pomiędzy XI i XVIII w. dzielnice Starego Miasta, Małej Strany i Nowego Miasta, ze wspaniałymi zabytkami takimi jak zamek i katedra Św. Wita na Hradczanach, most Karola i liczne pałace oraz kościoły, wzniesione zostały w większości za panowania cesarza Karola IV w XIV w. Świadczą o kulturalnej i architektonicznej randze Pragi począwszy od średniowiecza.


Wpis: Zabytkowe centrum Pragi. Kryteria obiektu: K II, IV, VI. Wpis na listę UNESCO: 1992. Wizyta: sierpień 1993, lipiec 2011, maj 2015. Numer na liście UNESCO: 616.