Izrael linki:

Wikipedia: pl.wikipedia.org/wiki/Izrael

UNESCO World Heritage Centre: http://whc.unesco.org/en/statesparties/il

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017