Cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku

Cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku. Powstała pod koniec XVIII w. w miejsce spalonej w 1672 r. prze Tatarów pierwotnej cerkwi. Swym wyglądem reprezentuje cerkiew typu bojkowskiego.

Wizyta: Smolnik - wrzesień 2014

 

Wnętrze cerkwii św. Michała Archanioła w Smolniku

następny obiekt z listy >>>

 


Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017