Drewniane cerkwie regionu Karpat - cerkiew św. Paraskewy w Radrużu

  

Cerkiew św. Paraskewy w Radrużu - jedna z najstarszych i najlepiej zachowanych cerkwi w Polsce. Powstała w XVI w. pełniła także funkcję obronną.

 

Wizyta: Radruż - czerwiec 2013

 

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017