Cerkiew św. Jakuba Młodszego w Powroźniku

  

Cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku - pochodząca z 1600 roku pierwotnie funkcjonowała jako cerkiew łemkowska. Dziś jako kościół rzymskokatolicki. To nie jedyna zmiana: w 1813 r. na skutek zagrożenia powodzią przez pobliską rzekę Muszynkę,  została przeniesiona z pierwotnej lokalizacji w obecne miejsce. Na cerkiewnej wieży znajduje się dzwon z 1615 r. Ciekwostką zaś jest brak okien w północnej elewacji, co wg legend i wierzeń ludowych miało uchronić wiernych od złch mocy mogących nadejść z tej strony.

Wizyta: Powroźnik - kwiecień 2014

 

Cerkiew św. Jakuba Młodszego w Powroźniku

następny obiekt z listy >>>

 


Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017