Cerkiew Opieki Matki Bożej w Owczarach

  

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Owczarach. Do 1946 r. miejscowość nosiła nazwę Rychwałd. Pierwotnymi jej założycielami byli osadnicy niemieccy (tzw. Głuchoniemcy), którzy ulegli polonizacji. Sama cerkiew została wzniesiona w 1653 roku jako cerkiew łemkowska. Dziś współużytkowana jest przez parafie rzymskokatolicką i greckokatolicką.

Wizyta: Owczary - kwiecień 2014

 

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Owczarach

następny obiekt z listy >>>

 


Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017