Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu

  

Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu. Położona w dolinie Zdyni, dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka, pochodzi z drugiej połowy XVII w. Świątynia jest klasycznym, modelowym przykładem łemkowskiej architektury cerkiewnej.

Wizyta: Kwiatoń - kwiecień 2014

 

Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu

następny obiekt z listy >>>

 


Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017