Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska / Białowieżskaja Puszcza (obiekt transgraniczny wspólnie z Białorusią). Kryteria obiektu: N IX, X. Na liście UNESCO od 1979, rozszerzenie w 1992 r. Wizyta: lipiec 2013. Numer na liście UNESCO: 32    

Rozległa połać lasu naturalnego o charakterze pierwotnym położona jest na linii działu wodnego Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Dominują tu drzewostany liściaste i mieszane, spotkać można także drzewostany iglaste. Las zamieszkany jest przez rzadkie gatunki ssaków: wilki, rysie, wydry oraz przez ponad 450 żubrów, gatunek, który udało się uratować od zagłady i ponownie wprowadzić na tereny Parku Narodowego..

 

Puszcza Białowieska jest na liście UNESCO od 1979 roku. W 1991 roku wpis został rozszerzony o obszary puszczy w sąsiedniej Białorusi. Tym samym obszar Puszczy stał się obiektem transgranicznym.

następny obiekt z listy >>>

 


Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017