Puszcza Białowieska

  

Puszcza Białowieska / Białowieżskaja Puszcza (obiekt transgraniczny wspólnie z Białorusią) (N  VII / 1979/1992)

Rozległa połać lasu naturalnego o charakterze pierwotnym położona jest na linii działu wodnego Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Dominują tu drzewostany liściaste i mieszane, spotkać można także drzewostany iglaste. Las zamieszkany jest przez rzadkie gatunki ssaków: wilki, rysie, wydry oraz przez ponad 450 żubrów, gatunek, który udało się uratować od zagłady i ponownie wprowadzić na tereny Parku Narodowego..

Wizyta: lipiec 2013

 

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017