Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła w Haczowie

 

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Michała Archanioła w Haczowie - największy w Europie gotycki kościół drewniany. Pochodzi z końca XIV w. i jest najstarszą konstrukcja zrębową w Polsce.

Wizyta: Haczów - październik 2012  

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017