Hala Stulecia we Wrocławiu

Hala Stulecia we Wrocławiu. Kryteria obiektu:  K I, II, IV. Na liście UNESCO od 2006 r. Numer na liście UNESCO: 1165

Hala Stulecia to konstrukcja przełomowa w historii architektury wykorzystującej żelazobeton. Wzniesiona została w latach 1911-1913 przez architekta Maxa Berga na terenach Wystawy Stulecia jako budowla wielofunkcyjna służąca celom rekreacji. Zbudowana na planie koła z czterema absydami hala, mieści ogromną, cylindryczną widownię na około 6000 osób. Wznosząca się na wysokość 23 metrów kopuła zwieńczona jest latarnią ze stali i szkła. Hala Stulecia jest rozwiązaniem pionierskim pod względem architektonicznym i inżynierskim dokumentującym przenikanie się różnorodnych wpływów we wczesnych latach XX wieku i stanowiącym zasadniczy punkt odniesienia dla dalszego rozwoju budownictwa w dziedzinie dużych konstrukcji zbrojonych.

 

Świątynia demokracji, zaprojektowana przez Maksa Berga liczy sobie ponad sto lat. W 2006 roku została wpisana na listę UNESCO jako pierwsza, duża żelbetowa konstrukcja na świecie.

następny obiekt z listy >>>

 


Wrocławska Hala Stulecia 2015

Wieczorne focenie, w ramach wrocławskich Fotołoków...

 

Stulatka w 2013 r.

20 maja 2013 r.

I trochę wcześniej...

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017