Na świecie jest 1092 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Znajdują się one w 167 krajach na 6-ciu kontynentach, w tym:

 - 845 obiekty-wpisy dziedzictwa kulturowego (m.in. wybitne dzieła architektury, rzeźby czy malarstwa, zespoły budowli, stanowiska archeologiczne, zabytkowe miejsca oraz obszary o wyjątkowej tradycji kulturowej, wspólne dzieła natury i człowieka, ogrody, parki),

- 209 obiektów-wpisów dziedzictwa naturalnego (m.in. pomniki przyrody, formacje geologiczne, siedliska zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, unikatowe obszary stworzone przez naturę),

- 38 miejsc o charakterze mieszanym czyli kulturowo-przyrodniczym.

Do tej pory odwiedziłem 40 krajów położnych na czterech kontynentach. Udokumentowałem 195 obiektów znajdujących się na świecie (ostatni Hiszpania: San Cristobal de la Laguna).


Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017