Osiem rumuńskich obiektów z listy UNESCO

Są to: drewniane cerkwie regionu Maramuresz, wioski z kościołami obronnymi Transylwanii, Stare Miasto Sighişoara, fortece dackie w górach Orastie, monastyr w Horezu, malowane cerkwie w Mołdawii, delta Dunaju oraz lasy bukowe (wspólnie z jedenastoma europejskimi krajami).

Do tej pory odwiedziłem i udokumentowałem siedem obiektów z ośmiu znajdujących się w Rumunii.

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017