Dzieła Antonio Gaudiego w Barcelonie

Dzieła Antonio Gaudiego. Kryteria obiektu: K I, II, IV. Wpis na listę UNESCO: 1984 r. rozszerzeniu wpisu: 2005 r. Wizyta: sierpień 1994, luty 2011, luty 2013, luty 2014 r. Numer na liście UNESCO: 320,

 

Siedem budowli autorstwa Antoniego Gaudiego (1852-1926) w Barcelonie i okolicy. Trzy z nich wpisane zostały na listę  w 1984 r.: Park Guëlla, Pałac Guëll i Casa Mila. W 2005 r. wpis rozszerzono o cztery kolejne: Casa Vicens (1883-85), Fasadę Narodzenia Pańskiego i Kryptę Katedry Sagrada Familia (1884-1926), Casa Batlló (1904-06), Kryptę w Colonia Guëll (1898-1905). Dzieła te świadczą o znaczącym twórczym wkładzie Gaudiego w rozwój architektury i technik budowlanych na przełomie XIX i XX wieku. Jego eklektyczny, a zarazem bardzo osobisty styl z wielką swobodą wyraża się nie tylko w architekturze, ale także w sztuce ogrodów, rzeźbie i różnych formach sztuki dekoracyjnej.

 

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017