Iwanowskie cerkwie wykute w skale

Zespół cerkwi wykutych w skale w Iwanowie. Kryteria obiektu: K II, III. Wpis na listę UNESCO: 1979 r. Wizyta: maj 2018 r. Numer na liście UNESCO: 45, mój 192

 

Malownicza dolina Rusenskiego Łomu okolic miasteczka Iwanowo kryje w sobie wyjątkowy zespół cerkwi, kaplic i klasztorów wykutych w skale przez mnichów zamieszkujących tu od XII wieku. Wnętrza kryją w sobie średniowieczne freski przedstawiające żywoty świętych. Liczne skalne cerkwie uległy stopniowemu zniszczeniu na skutek erozyjnego działania rzeki oraz ucierpiały wskutek najazdu Turków osmańskich (m.in. twarze świętych zostały zamalowane, by nie mogły na nie spoglądać oczy okupantów). Z pośród 40 skalnych cerkwi do dzisiejszych czasów pozostało pięć. Najlepiej zachowana świątynią jest cerkiew Bogurodzicy z malowidłami pochodzącymi z XII - XIV w. wykonane wyjątkową techniką tzw. szkoły malarskiej z Tyrnowa.

 

Wnętrza wykutych cerkwi kryją w sobie średniowieczne freski przedstawiające żywoty świętych. Na liście UNESCO obiekt znalazł się w 1979 roku.

następny obiekt z listy >>>

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017