W Europie jest 471 obiektów wpisów znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W Europie znajduje się 471 obiektów, wpisów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Są one położone w 42 państwach. Najwięcej, bo aż 53 znajduje się we Włoszech, a następnie w Hiszpanii (46), Francji  (43) i Niemczech (42). Na ogólną liczbę 471 składają się także np.  obiekty w Rosji (jej część europejska to 17 obiektów), holenderskie Curacao (1),  duńska Grenlandia (1) czy hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie (3).

Jak widać zatem geograficzne podziały są bardzo elastyczne i bardzo trudno przyjąć jednoznaczne kryteria składające się na ogólną liczbę. Zatem dla celów statystycznych przyjmuję podział zaproponowany przez wikipedię (tutaj)

Do tej pory odwiedziłem i udokumentowałem 176 obiektów z 471 znajdujących się w Europie (ostatni San Cristobal de la laguna na Teneryfie - Hiszpania).

 


Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017