Góry

Kto raz pokochał góry to na zawsze!
Zatem wędrujemy, zdobywamy, opisujemy.

Najpopularniejsze

Monastyr w Horezu

Monastyr w Horezu położony jest w historycznym Księstwie Wołoskim. Został założony w 1690 r. przez hospodara Konstantyna Brancovana. Klasztor stanowi arcydzieło tzw. stylu Brancovana,...