Świat

Na świecie jest 1092 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Znajdują się one w 167 krajach na 6-ciu kontynentach, w tym:

– 845 obiekty-wpisy dziedzictwa kulturowego (m.in. wybitne dzieła architektury, rzeźby czy malarstwa, zespoły budowli, stanowiska archeologiczne, zabytkowe miejsca oraz obszary o wyjątkowej tradycji kulturowej, wspólne dzieła natury i człowieka, ogrody, parki),

– 209 obiektów-wpisów dziedzictwa naturalnego (m.in. pomniki przyrody, formacje geologiczne, siedliska zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, unikatowe obszary stworzone przez naturę),

– 38 miejsc o charakterze mieszanym czyli kulturowo-przyrodniczym.

Zatoka Ha-Long

Najpopularniejsze

Zespół zabytkowy Rzymu

Rzym, założony według legendy przez Romulusa i Remusa w r. 753 p.n.e., był początkowo stolicą Republiki Rzymskiej, następnie Cesarstwa Rzymskiego i w końcu, w...