Europa

W Europie znajduje się 471 obiektów, wpisów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Są one położone w 42 państwach. Najwięcej, bo aż 53 znajduje się we Włoszech, a następnie w Hiszpanii (46), Francji (43) i Niemczech (42). Na ogólną liczbę 471 składają się także np. obiekty w Rosji (jej część europejska to 17 obiektów), holenderskie Curacao (1), duńska Grenlandia (1) czy hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie (3).

Jak widać zatem geograficzne podziały są bardzo elastyczne i bardzo trudno przyjąć jednoznaczne kryteria składające się na ogólną liczbę. Zatem dla celów statystycznych przyjmuję podział zaproponowany przez wikipedię (tutaj)

Najpopularniejsze

Twierdza Suomenlinna

W 1640 r. król szwedzki Gustaw I Waza założył nad Zatoka Fińską Helsinki, które na przestrzeni XVII i XVIII w. były kilkakrotnie niszczone przez...