Europa

W Europie znajduje się 471 obiektów, wpisów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Są one położone w 42 państwach. Najwięcej, bo aż 53 znajduje się we Włoszech, a następnie w Hiszpanii (46), Francji (43) i Niemczech (42). Na ogólną liczbę 471 składają się także np. obiekty w Rosji (jej część europejska to 17 obiektów), holenderskie Curacao (1), duńska Grenlandia (1) czy hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie (3).

Jak widać zatem geograficzne podziały są bardzo elastyczne i bardzo trudno przyjąć jednoznaczne kryteria składające się na ogólną liczbę. Zatem dla celów statystycznych przyjmuję podział zaproponowany przez wikipedię (tutaj)

Miasto Watykan

Najpopularniejsze

Akwedukt rzymski Pont du Gard

Rzymski akwedukt zbudowany w latach 26 p.n.e. - 16 p.n.e. przez Agrypę. Pont du Gard miał za zadanie "przerzucenie wody" nad rzeką Gard. Kamienna...

Mierzeja Kurońska