Różne, fajne fotograficznie miejsca.

Zdarzyło się, że zatrzymały mnie na dłużej, a czasem oczarowały na tyle bym wrócił do nich jeszcze raz.


Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017