Dzielnica Starego Mostu w Mostarze

 

Dzielnica Starego Mostu w Mostarze (K VI /2005)

Historyczne miasto Mostar, zbudowane w głębokiej dolinie rzeki Naretwa, rozwijało się w XV i XVI wieku jako miasto graniczne imperium osmańskiego oraz później w XIX i XX wieku jako część monarchii austro-węgierskiej. Mostar znany jest z charakterystycznej tureckiej architektury mieszkalnej oraz ze Starego Mostu, od którego pochodzi nazwa miasta. Podczas wojny 1990 roku większa część miasta historycznego, łącznie ze Starym Mostem, zaprojektowanym przez znanego architekta Sinana, uległa zniszczeniu. Stary Most został niedawno odbudowany podobnie jak wiele budowli Starego Miasta, odnowionych lub zrekonstruowanych z pomocą międzynarodowego komitetu naukowego powołanego przez UNESCO. Okolica Starego Mostu nosząca cechy architektury przedotomańskiej, wschodniootomańskiej, śródziemnomorskiej i zachodnioeuropejskiej jest wybitnym przykładem osadnictwa miejskiego o wielokulturowym charakterze. Odbudowane Stary Most i Stare Miasto w Mostarze stały się symbolem pojednania, międzynarodowej współpracy oraz współistnienia społeczności różniących się pod względem kulturalnym, etnicznym i religijnym.

Wizyta: lipiec 2010

 

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017