Krajobraz kulturowy Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut

 

Krajobraz kulturalny Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut (K III, IV / 1997)

Obecność ludzka w niezwykle malowniczym krajobrazie naturalnym Salzkammergut związana jest z eksploatacją złóż solnych, która rozpoczęła się w czasach prahistorycznych, począwszy od II tysiąclecia p.n.e. Złoża te stały się podstawą świetności regionu aż do połowy XX w., co odzwierciedla piękna architektura miasta Hallstatt.

Wizyty: marzec 2005, grudzień 2006

 

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017