Arabsko-normańskie Palermo, katedra oraz kościoły w Cefalu i Monreale.

Arabsko-normańskie Palermo, katedra oraz kościoły w Cefalu i Monreale. Kryteria obiektu: K II, IV. Wpis na listę UNESCO: 2015 r. Wizyta: luty 2011, 2014 r. Numer na liście UNESCO: 1487, mój 174

W znajdującym się na północnym wybrzeżu Sycylii Palermo można wyróżnić dziewięć struktur cywilnych i religijnych pochodzących z czasów normańskiego Królestwa Sycylii (1130 - 1194 r.) W Palermo są to: dwa pałace, trzy kościoły, katedra i most. W Cefalu i Monreale - katedry. Te pozostałości są przykładem synkretyzmu społeczno-kulturalnego między kulturą Zachodu, Islamu i Bizancjum, który doprowadził do nowej koncepcji zagospodarowania przestrzeni. Świadczą o koegzystencji ludzi o różnym pochodzeniu kulturowym i religijnym: muzułmanie, Bizantyjczycy, przedstawiciele kultury łacińskiej, żydowskiej, lombardzkiej czy francuskiej.

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017