Renesansowe miasto Ferrara

Ferrara, miasto renesansowe i delta Padu.

Miasto Ferrara rozwinęło się wokół przeprawy na rzece Pad. Stało się wkrótce intelektualnym i artystycznym ośrodkiem przyciągającym największe umysły włoskiego renesansu. Pierro della Francesca, Jacopo Bellini oraz Andrea Mantegna ozdabiali pałace potężnego i wpływowego rodu d'Este. Za sprawą Biagio Rossettiego, począwszy od 1492 r., urzeczywistniały się koncepcje miasta idealnego, miasta tworzonego według nowych zasad perspektywy. Cecha ta  wyznaczyła narodziny nowoczesnej urbanistyki wpływając w następnych wiekach na jej rozwój.

Kryteria obiektu: K II, III, IV, V, VI

Wpis na listę UNESCO: 1995 rozszerzono w 1999 r.

Wizyta: luty 2014

Zabytki Ferrary:

1. Ceglany zamek rodu Estów z XVI w (Castello Estense),

2. Późnoromańska katedra z renesansowa wieżą.

3. Starówka otoczona bastionowymi fortyfikacjami.

4. Osiemnastowieczny ratusz, rezydencja rodu d'Este (Palazzo Municipale).

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017