Akwedukt i kanał Pontcysyllte

Akwedukt i kanał Pontcysyllte. Kryteria obiektu: K I, II, IV. Wpis na listę UNESCO: 2009 r. Wizyta: marzec 2015 r. Numer na liście UNESCO: 1303, mój 168.

Zbudowany w północnowschodniej Walii Kanał Pontcysyllte o długości 18 kilometrów stanowi wybitne osiągnięcie inżynieryjne z czasów rewolucji przemysłowej. W dziele ukończonym na początku XIX wieku przezwyciężono ogromne trudności spowodowane położeniem geograficznym. Trzeba było wykonać zakrojone na szeroką skalę, odważne prace inżynieryjne, gdyż kanał miał być zbudowany bez śluz. Akwedukt zaprojektowany przez słynnego inżyniera Thomasa Telforda jest dziełem pionierskim z powodu rozwiązań technologicznych i śmiałej architektury. Zastosowanie żeliwa i kutego żelaza pozwoliło na budowę lekkich i wytrzymałych przęseł, co dało efekt budowli zarazem monumentalnej i odznaczającej się elegancją. Obiekt został wpisany jako arcydzieło geniuszu ludzkiego i wybitna synteza europejskiej myśli technicznej epoki. Na uwagę zasługuje także nowatorstwo przedsięwzięcia, które stało się inspiracją dla do wielu innych tego typu realizacji na świecie.

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017