Wąwóz Ironbridge

Wąwóz Ironbridge. Kryteria obiektu: K I, II, IV,VI. Wpis na listę UNESCO: 1986 r. Wizyta: marzec 2015 r. Numer na liście UNESCO: 371, mój 169.

Ironbridge znane jest na świecie jako symbol rewolucji przemysłowej. Znajdują się tam wszystkie elementy związane z rozwojem tego regionu przemysłowego w XVIII w., począwszy od kopalni po kolej. Wielki piec hutniczy Coalbrookdale, zbudowany w pobliżu w 1708 r., przypomina odkrycie wytopu żelaza z użyciem koksu. Most w Ironbridge, pierwszy na świecie most żelazny, miał znaczny wpływ na rozwój technologii i architektury.

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017