Studley Royal Park i Fountains Abbey

Fountains Abbey. Kryteria obiektu: K I, IV. Wpis na listę UNESCO: 1986 r. Wizyta: marzec 2015 r. Numer na liście UNESCO: 372, mój 158.

Wokół ruin opactwa cysterskiego w Fountains i wokół neogotyckiego zamku Foutains Hall, w Yorkshire, stworzono niezwykły krajobraz (Studley Royal Park), na który składają się XVIII-wieczne założenia pejzażowe, ogrody, kanał, XIX-wieczne plantacje i osie perspektywiczne, tworzące niezwykle cenny zespół.

 

Opactwo Fountains Abbey i Królewski Ogród Wodny Studley.

Historia tego miejsca rozpoczyna się 27 grudnia 1132 roku kiedy to arcybiskup Thurstan z York podarował trzynastu mnichom benedyktyńskim placówkę w dolinie River Skell. Ci za namową francuskiego opata Bernarda de Fontaines z Clairvaux w roku 1135 przyłączyli się do zakonu cystersów. Pomoc cystersów umożliwiła założenie nowego opactwa i rozpoczęcie szeroko zakrojonej rozbudowy posiadłości i jego niezwykłej prosperity. Przez niemal 400 lat mnisi zagospodarowywali dolinę tworząc jedno z większych i bogatszych opactw. Jednak w latach trzydziestych XVI wieku królowi Henrykowi VIII przestała się podobać wpływowość i niezależność kościoła co doprowadziło do wydania aktu parlamentarnego zamykającego i likwidującego wszystkie angielskie opactwa i klasztory. W listopadzie 1539 roku Fountais zostało zamknięte jako jedno z ostatnich dóbr kościelnych, wskutek czego zaczęło popadać w ruinę.

W 1718 roku John Aislabie zafascynowany francuskimi ogrodami postanowił w uroczej dolinie stworzyć ogród wodny wykorzystując naturalną dolinę rzeki Skell. Powstały kanały, spektakularne kaskady, stawy, romantyczne budowle, ścieżki, żywopłoty, żywe pejzaże formowane rękami ogrodników, mistrzów masonerii, architektów i inżynierów. Tak powstał Królewski Ogród Wodny Studley, będący wyjątkowym przykładem rozwoju ogrodów w stylu angielskim, rozprzestrzeniających się w późniejszych latach na kontynencie europejskim. 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017